info@itstaste.com

Polityka prywatności

International Taste Solutions Ltd rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i że zależy Ci na tym, jak Twoje dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane online. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę stronę internetową, www.itstaste.com (Nasza strona) i będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe tylko w sposób opisany tutaj, oraz w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami i Twoimi prawami wynikającymi z prawa. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności i upewnienie się, że ją rozumiecie. Uznaje się, że akceptacja naszej Polityki Prywatności następuje w momencie pierwszego użycia naszej strony. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Naszej Strony....

DEFINICJE I INTERPRETACJA

W niniejszej Polisie następującym terminom nadaje się następujące znaczenie:

"Konto" oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i/lub korzystania z określonych obszarów i funkcji Naszej Witryny;

"Pliki Cookies" oznaczają mały plik tekstowy umieszczany na komputerze lub urządzeniu użytkownika przez Naszą Stronę podczas odwiedzania określonych części Naszej Strony i/lub podczas korzystania z określonych funkcji Naszej Strony. Szczegóły dotyczące plików Cookies używanych przez Naszą Witrynę zostały przedstawione w punkcie 13, poniżej;

"Prawo dotyczące plików cookies" oznacza odpowiednie części przepisów o prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r;

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie dane, które odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych danych. W tym przypadku oznacza to dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Naszej witryny. Definicja ta, w stosownych przypadkach, obejmuje definicje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z 1998 roku oraz

"My/Us/On" oznacza International Taste Solutions Ltd, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem GB 6967368, której adres siedziby to Innovation House, Abex Road, Newbury RG14 5EY.

INFORMACJE O NAS

Nasza Strona jest własnością i jest obsługiwana przez (ITS) International Taste Solutions Ltd, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem GB 6967368, której zarejestrowany adres to Innovation House. Abex Road, Newbury (Berkshire) RG14 5EY i której głównym adresem handlowym jest.

Nasz numer VAT to VAT GB 980 5558 87.

Naszym inspektorem ochrony danych jest Sharon Torunski, z którą można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sharon@dev-wp.itstaste.com, telefonicznie pod numerem 01635 261920 lub listownie pod adresem Innovation House, Abex Road, Newbury RG14 5EY.

Jesteśmy członkiem Craft Bakers Association (CBA) oraz European Specialist Sports Nutrition Alliance (ESSNA).

CO OBEJMUJE TA POLISA?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie korzystania przez użytkownika z Naszej Witryny. Nasza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tym, jak dane użytkownika są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy sprawdzenie polityki prywatności każdej z takich stron przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

TWOJE PRAWA

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa wynikające z GDPR, które niniejsza Polityka i Nasze wykorzystanie danych osobowych zostały opracowane w celu ich przestrzegania:

Prawo do informacji o zbieraniu i wykorzystywaniu przez nas danych osobowych;
Prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat (patrz sekcja 12);
Prawo do sprostowania, jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat są niedokładne lub niekompletne (skontaktuj się z nami, korzystając z danych w sekcji 14);
Prawo do bycia zapomnianym - tj. prawo do poproszenia nas o usunięcie wszelkich danych osobowych, które przechowujemy (przechowujemy dane osobowe tylko przez określony czas, jak wyjaśniono w sekcji 6, ale jeśli chcesz, abyśmy usunęli je wcześniej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych w sekcji 14);
prawo do ograniczenia (tj. zapobiec) przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych (uzyskanie kopii Twoich danych osobowych w celu ponownego wykorzystania w innej usłudze lub organizacji);
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych do określonych celów;
Prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Jeśli masz jakiekolwiek powody do zażalenia na temat wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 14, a my dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem. Jeśli nie będziemy w stanie pomóc, masz również prawo do złożenia skargi do brytyjskiego organu nadzorczego, Information Commissioner's Office.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, należy skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji lub lokalnym Biurem Porad Obywatelskich.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

W zależności od sposobu korzystania przez użytkownika z naszej Witryny, możemy gromadzić niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych i nieosobowych (patrz również punkt 13 dotyczący korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii:

Imię i nazwisko
Nazwa firmy/działalności gospodarczej
Sektor działalności
Dane kontaktowe: adresy e-mail i numer telefonu
Typ i wersja przeglądarki internetowej
System operacyjny
Lista adresów URL rozpoczynających się od strony odsyłającej, Twoja aktywność na Naszej Stronie oraz strona, z której wychodzisz.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób, nie dłużej niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały po raz pierwszy zebrane. Przez cały czas będziemy wypełniać nasze obowiązki i zabezpieczać Twoje prawa wynikające z GDPR. Więcej szczegółów na temat bezpieczeństwa znajduje się w sekcji 7, poniżej.

Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych zawsze będzie miało podstawę prawną, ponieważ jest niezbędne do wykonania przez nas umowy z Tobą, ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych (np. poprzez subskrypcję wiadomości e-mail) lub ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie. W szczególności, możemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

Zarządzanie Kontem
Dostarczanie użytkownikowi naszych produktów i usług (proszę zauważyć, że potrzebujemy danych osobowych użytkownika, aby zawrzeć z nim umowę)
Personalizowanie i dostosowywanie naszych produktów do potrzeb użytkownika.
Odpowiadanie na wiadomości e-mail od użytkownika;
Dostarczanie użytkownikowi wiadomości e-mail, na które wyraził zgodę (użytkownik może zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować w dowolnym momencie, klikając opcję Anuluj subskrypcję w dowolnej z naszych wiadomości e-mail.
Wysyłanie promocyjnych kampanii e-mailowych i newsletterów.

Za Twoją zgodą i/lub w przypadkach dozwolonych przez prawo możemy również wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z informacjami, nowościami i ofertami dotyczącymi Naszych produktów i usług. Nie będziemy jednak wysyłać Ci żadnych niezamówionych materiałów marketingowych ani spamu i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że w pełni chronimy Twoje prawa i wypełniamy Nasze obowiązki wynikające z GDPR oraz Rozporządzenia o prywatności i komunikacji elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 roku.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych oraz zażądać ich usunięcia.

Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały one po raz pierwszy zebrane.

Możemy jednak zachować niektóre z Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami (np. dla celów podatkowych i audytu) oraz zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych. W przypadku, gdy nie jest wymagane dalsze przechowywanie danych, które nadal mogą Państwa zidentyfikować, usuniemy je, aby nie można było Państwa zidentyfikować.

JAK I GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykorzystania ich w sposób opisany powyżej w punkcie 6 i/lub tak długo, jak długo mamy zgodę użytkownika na ich przechowywanie.

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie w Irlandii

Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne i aby je chronić, podjęliśmy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i ochrony danych zebranych za pośrednictwem naszej witryny.

JAK I GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Nie będziemy udostępniać żadnych Twoich danych osobom trzecim w żadnym celu.

JAK MOŻESZ KONTROLOWAĆ SWOJE DANE?

Kiedy użytkownik przekazuje dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny, może otrzymać opcje ograniczenia wykorzystania tych danych przez nas. W szczególności staramy się zapewnić użytkownikowi silną kontrolę nad wykorzystywaniem przez nas jego danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co można uczynić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków umieszczonych w naszych wiadomościach e-mail oraz w miejscu podania danych).

Mogą Państwo również chcieć zapisać się do jednej lub więcej usług preferencyjnych działających w Wielkiej Brytanii: The Telephone Preference Service ("TPS"), Corporate Telephone Preference Service ("CTPS") oraz Mailing Preference Service ("MPS"). Mogą one pomóc w zapobieganiu otrzymywania niezamówionych materiałów marketingowych. Należy jednak pamiętać, że usługi te nie zapobiegną otrzymywaniu informacji marketingowych, na których otrzymywanie wyrazili Państwo zgodę.

TWOJE PRAWO DO NIEUDZIELANIA INFORMACJI

Możesz uzyskać dostęp do Naszej Witryny bez podawania jakichkolwiek danych.

Użytkownik może ograniczyć Nasze korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 12 oraz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie (poniżej)

JAK MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH?

Użytkownik ma prawo poprosić o kopię wszelkich swoich danych osobowych przechowywanych przez Nas (w przypadku, gdy takie dane są przechowywane). Zgodnie z GDPR nie ma obowiązku uiszczania opłat, a my bezpłatnie udzielimy wszelkich informacji w odpowiedzi na żądanie. Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej szczegółów pod adresem info@dev-wp.itstaste.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w punkcie 1.

Nasza strona może umieszczać i uzyskiwać dostęp do pewnych plików cookie pierwszej strony na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Pliki cookie pierwszej kategorii są umieszczane bezpośrednio przez nas i wykorzystywane wyłącznie przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i poprawić korzystanie z naszej witryny oraz dostarczyć i ulepszyć nasze produkty i usługi. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że prywatność i dane osobowe użytkownika są chronione i respektowane przez cały czas.

Wszystkie Pliki Cookies używane przez i na Naszej Stronie są używane zgodnie z obowiązującym Prawem dotyczącym plików cookies.

Zgoda użytkownika nie będzie wymagana do umieszczenia tych plików cookie, ale nadal ważne jest, aby użytkownik był świadomy ich istnienia. Możesz zablokować te Pliki Cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, jak opisano poniżej w sekcji 13.6, ale pamiętaj, że Nasza Strona może nie działać prawidłowo, jeśli to zrobisz. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić, że Twoja prywatność nie jest zagrożona przez ich dopuszczenie.

Na komputerze lub urządzeniu użytkownika mogą być umieszczane następujące Cookies pierwszej strony:

Cookie: cookieconsent_status
Strona trzecia: N/A
Termin ważności: 365 dni
Informacje: Aby ukryć okno dialogowe powiadomienia o plikach cookie, które pojawia się na stronie

Cookie: NID
Strona trzecia: .google.com
Termin ważności: N/A
Informacje: Podczas tworzenia konta Google lub logowania na komputerze zapisywane są pliki cookie PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT i ULS, aby pozostać połączonym z kontem Google przy ponownym odwiedzeniu jego usługi. Gdy jesteś zalogowany i używasz wtyczek z innych stron internetowych, takich jak nasza, Google używa tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

Cookie: _gat
Strona trzecia: .google.com
Termin ważności: 1 minuta
Informacje: Używane do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

Cookie: _gid
Strona trzecia: .google.com
Termin ważności: 24 godziny
Informacje: Używane przez Google Analytics do rozróżniania użytkowników.

Użytkownik może wybrać włączenie lub wyłączenie obsługi plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy użytkownik chce wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie osób trzecich. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki Cookies, ale można to zmienić. Więcej szczegółów można znaleźć w menu pomocy przeglądarki internetowej lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Użytkownik może w każdej chwili zdecydować się na usunięcie plików Cookies na swoim komputerze lub urządzeniu, jednakże może utracić wszelkie informacje umożliwiające szybszy i sprawniejszy dostęp do Naszej Witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji.

Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz korzystanie z pomocy i wskazówek dostarczanych przez twórcę przeglądarki internetowej i producenta komputera lub urządzenia w przypadku braku pewności co do dostosowania ustawień prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Naszej Strony lub niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@dev-wp.itstaste.com, telefonicznie pod numerem +44(0)163 526 1920 lub listownie pod adresem Innovation House, Unit B, Abex Road, Newbury; Berkshire, RG14 5EY. Należy upewnić się, że zapytanie jest jasne, zwłaszcza jeśli jest to prośba o informacje na temat danych, które przechowujemy na temat użytkownika (jak w punkcie 11, powyżej).

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy zmieniać niniejszą Politykę Prywatności od czasu do czasu (na przykład w przypadku zmiany prawa). Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie umieszczone na Naszej Stronie i będzie się uważać, że zaakceptowałeś warunki Polityki Prywatności przy pierwszym użyciu Naszej Strony po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.